คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า

Dublin Core

Description

ช่วงวัยรุ่น ความเยาว์วัยของชีวิตที่ผ่านโลกมาไม่ถึงครึ่งทาง ยังอ่อนเดียงสาต่อโลกจึงง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือน ในขณะที่สังคมทุกวันนี้ก็ซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยมากมายที่จะทำให้วัยรุ่นเดินสู่เส้นทางที่มืดมิดมีสถิติวัยรุ่นเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น ติดบ่วงภัยทางเพศ หรือหลงติดกับภัยจากเทคโนโลยีมากขึ้น คู่มือวัยรุน อาจเป็นเส้นทางเล็กๆ นำไปสู่ทางรอดสำหรับวัยรุ่น มิให้ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Type

Identifier

ISBN: 974-415-150-1

Table Of Contents

รู้ไหมว่าใครเสี่ยง ... 1
เชื่อผิดๆ ก็ติดยาได้ ... 5
เส้นทางรอบที่ปลอดยาบ้า ... 13
ประตูนี้มีทางออก ... 35
แหล่งบำบัดและช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาบ้า ... 39

Extent

48 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า
Notice créée par Super User

Social Bookmarking

Position: 157 (1450 views)