คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: ยาบ้า

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และแม้โครงการจะมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์มาโดยลําดับ…

Position: 1290 (71 views)

คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่.pdf
คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่

Position: 401 (667 views)

1.คู่มือวัยรุ่นเส้นทางรอด...ปลอดยาบ้า.pdf
ช่วงวัยรุ่น ความเยาว์วัยของชีวิตที่ผ่านโลกมาไม่ถึงครึ่งทาง ยังอ่อนเดียงสาต่อโลกจึงง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือน ในขณะที่สังคมทุกวันนี้ก็ซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยมากมายที่จะทำให้วัยรุ่นเดินสู่เส้นทางที่มืดมิดมีสถิติวัยรุ่นเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น ติดบ่วงภัยทางเพศ…

Position: 149 (1316 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2