คลิปเสียง How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ

Files

Dublin Core

Subject

Description

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนออาการที่ต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด และวิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่กักตัว 14 วัน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคลิปเสียงนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12, “คลิปเสียง How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 21, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/518.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 418 (100 views)

X