วิถีชีวิตก่อนติดสุราของผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ

Files

Dublin Core

Description

Life Styles Leading to Alcohol Addiction Among Persons with Alcohol Dependence in Northern Region

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Identifier

ISBN: 978-616-11-1148-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Citation

หรรษา เศรษบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, and สกาวรัตน์ เทพประสงค์, “วิถีชีวิตก่อนติดสุราของผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/173.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 159 (371 views)

X