คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูล โครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร

Dublin Core

Description

จัดทำฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประธาน ผู้รับผิดชอบชมรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรับสมาชิก บันทึกข้อมูลการดำเนินงานของชมรม

Source

https://moph.cc/S3DgNv6r0

Date

Format

Language

Identifier

978-616-8340-03-5

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต ; 2566

Extent

A4: 118 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1478 (51 views)