ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่

Dublin Core

Description

"ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" คู่มือที่จะช่วยพ่อแม่และผู้ปกครอง เสริมสร้างความฉลาดในเด็ก ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน และยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพในการสร้างความผูกพันกับเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2016-01-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking