หวยศาสตร์ : ใครว่า ‘ถูกหวย’ เป็นความบังเอิญ?

Dublin Core

Description

เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 2 ประการควบคู่กัน คือความพยายามที่จะมองนักพนันหวยอย่างพินิจพิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มองอย่างละเอียดลออต่อความเป็นมนุษย์ ส่วนแรกจะนำพาท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง ๆ และความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยและวัฒนธรรมเลขเด็ดของคอหวย ส่วนหลังจึงเป็นความพยายามที่เข้าใจโลกของนักพนันหวย ว่าเหตุใดหลักความเป็นไปได้ หลักเหตุและผล หลักการทางสถิติที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับ จึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักพนัน ขณะที่ความเชื่อเรื่องโชค ลาภ อำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ กลับเป็นเรื่องที่ยอมรับและดูจะเข้ากันได้กับโลกทัศน์ของนักพนันหวยมากกว่า

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Identifier

ISBN 978-616-407-724-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking