คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการใช้แบบสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย : การศึกษาระดับชาติ ปี 2551

Dublin Core

Description

ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล ประสานพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง แพทย์วินิจฉัย ตรวจสรุปความถูกต้องครบถ้วนของแบบสำรวจ รวบรวมส่งสำนักสุขภาพจิตสังคมทุกสัปดาห์

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต, 2551

Date Available

20230825

Extent

A4 : 24 หน้า
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1340 (113 views)