องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

Files

Dublin Core

Description

3. เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์ ระดับของการใช้แอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงของการใช้แอลกอฮอล์ การจัดการกับการใช้แอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย การจำแนกผู้ป่วยและการให้ความช่วยเหลือในระยะแรก การติดแอลกอฮอล์ การบำบัดทางยา การบำบัดทางจิตสำหรับผู้ติดแอลกอฮอล์

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN:974-92657-3-4

Date Copyrighted

Date Modified

01-04-2020

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

อินทิรา ปัทมินทร and ธัญลักษณ์ แก้วเมือง, “องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/149.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 152 (427 views)

X