คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับเด็ก
"เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ"

Files

Dublin Core

Description

ผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ หลังช่วงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเกิดสภาวะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ เช่นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ฝันร้าย และพฤติกรรมบางอย่างของเด็ก ๆ ที่อาจเปลี่ยนไป เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้เข้าใจถึงปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไขที่เด็กสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

OSBN: 974-296-431-9

Date Copyrighted

Date Modified

01-04-2020

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

สมศรี กิตติพงศ์พิศาล, “คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับเด็ก
"เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ",” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/151.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 116 (488 views)

X