คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือเสริมสร้างไอคิว อีคิวเด็ก สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี

Dublin Core

Description

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ใช้หัวใจ เวลา และปัญญาได้อย่างเหมาะสมและถูกทางมากขึ้น แม้จะมิใช่สิ่งทั้งหมดที่พ่อแม่ควรรู้ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ มีคุณค่าแก่การเรียนรู้และเลือกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Publisher

สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Identifier

ISBN: 974-415-177-3

Table Of Contents

ความสําคัญของการพัฒนาไอคิว(IQ)และอีคิว(EQ) ... 7
ปัจจัยการเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ... 14
เทคนิคการพัฒนาไอคิวและอีคิว ... 19
พ่อแม่จะเสริมสร้างไอคิวและอีคิวของลูกได้อย่างไร ... 27
วิธีการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมในแต่ละวัย ... 37
จะเสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกได้อย่างไร ... 46
จะแก้ไขปัญหาอารมณ์ลูกวัย3 - 5 ปีอย่างไร ... 61
การสร้างโอกาสการเรียนรู้แต่ละช่วงวัย ... 65
กิจกรรมการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ... 65
นิทานกับการพัฒนาไอคิวและอีคิวของหนูวัย0-5 ปี ... 106
เพลงกล่อมเด็ก ... 113

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 191 (1480 views)