เลือกดูจากรายการ


สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564…

Position: 271 (204 views)

13.pnonelink บุคลากร11.pdf

คู่มือการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ

ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด ประกอบด้วยสาระดังนี้ 1)…

Position: 400 (94 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X