เลือกดูจากรายการ


12.ทบทวนการใช้ยาพญ.สุรินทร์พร111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา…

Position: 1006 (12 views)

การใช้ยาจิตเวชในเด็ก By Rx..pdf

infographic การใช้ยาจิตเวชในเด็ก

การใช้ยาจิตเวชในเด็ก จะดีแค่ไหนถ้าเราช่วยกันออกแบบให้ใช้ยาได้ถูกต้อง

Position: 606 (66 views)

การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำ.pdf

infographic การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำ

การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำ

Position: 568 (71 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X