Browse Items (5 total)

  • Rights Holder is exactly "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License."

เคล็ดลับสร้างเด็กดี-scaled.pdf
infographic เคล็ดลับสร้างเด็กดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

เราคงได้ยินบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน ต้องปั้นเด็กดีกันก่อน มาดูเคล็ดลับง่ายๆกัน

90099332_1211771672326380_5458118356143964160_n.pdf
กรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง

3 ไม่
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อคลุม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2