คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Subject is exactly "ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล"

Screenshot (128).png
สื่อเทคโนโลยีต้นแบบ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วยจิตเวช มีทั้งหมด 4 ตอน
EP.1 คุยกับเพื่อนเรื่องโรคซึมเศร้า
EP.2 พาเที่ยวสถาบันจิตเวชฯ
EP.3 เจอผู้ป่วยที่น่ากลัว ทำอย่างไรดี
EP.4 ถามจิตแพทย์ เรื่องกัญชา

Position: 1401 (48 views)

2021100672566010.pdf
คู่มือแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และการบันทึกรหัสผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แฟ้ม (SPECIAL PP) กระทรวงสาธารณสุข…

Position: 24 (4206 views)

การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การส.pdf
การดูแลผู้ป่วยเพื่อช่วยบันทึกกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มฝึกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และผลงานคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (ICQ)

Position: 1249 (152 views)

90.pdf
วีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ การ์ตูน Animation 2D เรื่อง "กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช" กระบวนการแรกรับเข้าสู่โรงพยาบาล จำหน่ายผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต…

Position: 1129 (301 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2