คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (38 total)

  • Publisher is exactly "สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

2.JPG
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ประพันธ์ และ ขับร้องโดย บิทเติ้ล (ผู้ขับร้องเพลง ห้านาทีบรรลุธรรม)

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา
ต้องทำเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า…

Position: 958 (118 views)

1 (1).pdf
หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้การเรียนรู้ในหลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้ โดยประกอบด้วยบทเรียนต่างๆ 6 เรื่อง เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา…

Position: 1012 (103 views)

17170-5898-PB.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 409 (285 views)

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

Position: 113 (691 views)

JMHT_Vol29_No3- full issue V3.pdf
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Position: 212 (508 views)

Preceedings การประชุมวิชาการ 2564 (final).pdf
ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา และผ่าน VDO Conference, Live Streaming, TNN, Facebook และ YouTube

Position: 97 (751 views)

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

Position: 149 (600 views)

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

Position: 9 (2457 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2