Browse Items (57 total)

  • Creator is exactly "สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ "

ลูกไม่พูดรอได้แค่ไหน.pdf
ลูกไม่พูด...รอได้รอ? ยาวได้ยาว..เสี่ยงได้เสี่ยง? ไปให้สุดแล้วหยุดที่หมอ

เก่ง-ดี-มีสุข-scaled.pdf
infographic เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ
เก่งแต่ไม่มีความสุข
เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้
มีงานวิจัยพบว่า​…

เคล็ดลับสร้างเด็กดี-scaled.pdf
infographic เคล็ดลับสร้างเด็กดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

เราคงได้ยินบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน ต้องปั้นเด็กดีกันก่อน มาดูเคล็ดลับง่ายๆกัน

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…

การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย.pdf
infographic การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำฝนการเลือกนิทานให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-2 ปี
อายุ 2-3 ปี
อายุ 4-6 ปี

มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง.pdf
infographic มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ก้อนไม่เพื่อฝึกพัฒนาการลูก เช่น

ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง
เลียนแบบต่อก้อนไม้เป็นแนวราบ
เลียนแบบการต่อก้อนไม้ 3 ก้อน โดยให้มีส่วนเชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น

ตอบปัญหาอุปสรรคยอดฮิต.pdf
infographic ตอบปัญหาอุปสรรคยอดฮิต พิชิตพัฒนาการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การตอบปัญหาของพ่อแม่เรื่องการเลี้ยงลูก

4กิจกรรมสนุก.pdf
infographic 4 กิจกรรมสนุก ที่ลูกต้องได้เล่น มีเนื้อหาประกอบด้วย

วาดภาพ
เล่นดนตรี
เดินเล่น
บทบาทสมมุติ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2