แผ่นพลิก ชีวิตสดใส ไร้แอลกอฮอล์

Files

Dublin Core

Description

การบําบัดผู้ดื่มสุรา

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Original Format

paper

Citation

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “แผ่นพลิก ชีวิตสดใส ไร้แอลกอฮอล์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/77.
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 219 (319 views)

X