คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย

Files

Dublin Core

Description

คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปู่ย่าตายายใช้ในการส่งเสริมอีคิวบุตรหลานในช่วงปฐมวัย (3-5 ปี) ให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อตอบสนองภายใต้สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเด็กอาศัยและอยู่ภายใต้การดูแลของปู่ย่าตายายมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน การเพิ่มศักยภาพให้กับปู่ย่าตายาย ให้เห็นความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเสริมสร้างอีคิวแก่หลาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, “คู่มือการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/536.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 452 (114 views)

X