จุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือนกันยายน 2564 เรื่อง "รู้ทันระบบเบรกผิดปกติ รู้วิธีดูแลให้พร้อมใช้งาน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน"

Dublin Core

Description

จุลสารลด - หยุด - ภัย ฉบับเดือนกันยายน 2564 ขอเสนอสาระน่ารู้ด้านความปลอดภัยทางถนนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากระบบเบรกไม่พร้อมใช้งาน การจอดรถถูกวิธีปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีคำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่และใช้สมาร์ตโฟน การป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม การป้องกันอันตรายจากคล่นื พายุซัดฝั่ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้รับมือ
และปรับตัวให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย

Source

หนังสือ มท ที่ 0635/ ว 863

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking