คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คิดบวก ชีวิตบวก

Dublin Core

Description

การคิดบวกหรือการมองโลกในแง่ดี เป็นทักษะกระบวนการคิดอย่างหนึ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะเมื่อคิดบวก ชีวิตก็จะบวกตามไปด้วยนั่นเอง

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 444 (513 views)