ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 : สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์

Files

Dublin Core

Description

14th Annual International Mental Health Conference and 12th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference "Public Mental Health for Human Dignity"

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, “ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 : สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/304.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 261 (292 views)

X