แผ่นพับ : โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

Dublin Core

Description

การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ ความจริง คือ เด็กมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน เพราะเด็กสมาธิสั้นก็สามารถทำสิ่งที่ตัวเองสนใจนานๆได้ ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น ลูกไม่สนใจเรียน เพราะขี้เกียจ ความจริง คือ เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองให้จดจ่อกับงานได้

Date

Format

อิเล็กทรอนิกส์

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking