คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารแอมเฟตามีน

Dublin Core

Description

Review of Psychosocial Treatment for Amphetamine Dependence

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-2022-1

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 265 (915 views)