คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การปฐมพยาบาล ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา

Dublin Core

Description

การดื่มสุราก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพ อายุ อาหาร ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงกับสุรา

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 269 (775 views)