คู่มือสำหรับผู้ให้การปรึกษาหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อความ
ร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

Files

Dublin Core

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN : 974-296-312-6

Date Copyrighted

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี et al., “คู่มือสำหรับผู้ให้การปรึกษาหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อความ
ร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/160.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 88 (497 views)

X