คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การพยาบาลโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงในชุมชน : กรณีศึกษา

Dublin Core

Description

แนวคิดการรักษาสำหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภท ที่เน้นให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว แต่การจำหน่ายกลับสู่ชุมชนก็นำมาสู่ปัญหาหลายประการ ทีมบุคลากรสาธารณสุขหาแนวทางร่วมกันในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ชุมชน และให้การดูแลช่วยเหลือนำมาสู่การพี่งตนเองของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน

Source

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

นครพนม : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต ; 2549

Date Available

20230911

Extent

A4 : 50+2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

Text
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1377 (46 views)