คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม : กรณีศึกษา

Dublin Core

Description

การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม การศึกษาวิจัยนี้เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มนี้ได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยป้องกันการกลับรักษาซ้ำ และให้ผู้ป่วย ญาติเข้าใจอาการของโรคซืมเศร้ามากขึ้น

Source

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Coverage

นครพนม, โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

Date Created

2006

Extent

A4 : (ก-ค), 53 หน้า

Rights Holder

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1147 (232 views)