บทสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน “Vaccine Hesitancy; Management and Intervention”

Dublin Core

Description

เอกสารสรุปผลการดำเนินการในการจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน (Vaccine Hesitancy ; Management and Intervention) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการประมวลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการเพื่อการลดความลังเลใจหรือปฏิเสธการรับวัคซีน เพื่อให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถศึกษาและใช้เป็นต้นทุนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2022-04-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking