4 วิธีทำความเข้าใจเมื่อลูกของเรามีความหลากหลายทางเพศ

Dublin Core

Description

infographic 4 วิธีทำความเข้าใจเมื่อลูกของเรามีความหลากหลายทางเพศ มีเนื้อหาประกอบด้วย

เปิดใจรับฟังยอมรับตัวตนของลูก
เรียนรู้สิ่งที่ลูกต้องการจะเป็น
คิดบวก
ให้ความรักและให้กำลังใจลูก

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking