คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หลักสูตร 3 หมอสําหรับป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน

Dublin Core

Description

หลักสูตร 3 หมอสำหรับป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เพื่อเป็นกลไกการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลที่สะดวกรวดเร็ว

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2022-08-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

134 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1181 (211 views)