ความเครียดของคนไทย : การศึกษาระดับชาติปี 2546

Files

Dublin Core

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Identifier

ISBN: 974-296-351-7

Date Copyrighted

Rights Holder

ลิขสิทธิ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Original Format

หนังสือ

Citation

ธรณินทร์ กองสุข et al., “ความเครียดของคนไทย : การศึกษาระดับชาติปี 2546,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/132.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 10 (1273 views)

X