คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้น สำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

Dublin Core

Description

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้น สำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-1638-5

Date Created

2013-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 766 (248 views)