คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (71 total)

  • Tags: โควิด-19

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf
1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6. คุยกับลูกเรื่องโควิด 19

Position: 283 (440 views)

92357681_1229176367252577_3433680268429361152_n.pdf
การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19
.
.
สุขภาพและความเข้มแข็งของจิตใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเครียดและการช่วยเหลือทางจิตสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุย…

Position: 611 (173 views)

98149455_1263787957124751_2407979504766025728_n.pdf
วัคซีนใจในบุคคล
มีความเข้มแข็งทางใจ(Resilience) โดยใช้หลักการของ "อึด ฮึด สู้"
วัคซีนใจในครอบครัว
'พลังบวก' 'พลังยืดหยุ่น' 'พลังร่วมมือ'

วัคซีนใจในชุมชน "4 สร้าง 2 ใช้
"
Safety-สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย

Calm-…

Position: 704 (151 views)

87472702_1195909680579246_1873302513600430080_n.pdf
.อย่ากลัวไวรัส จนเชื่อข่าวปลอมข่าวลือ หรือเพิ่มความหวาดวิตกให้สังคม

2.อย่ากลัวคนอื่น จนไม่กล้าเข้าใกล้ใคร หรือทำร้ายคนอื่นทางกายและจิตใจ

3.อย่ากลัวความลำบาก จนไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ ไม่ดูแลตัวเอง

4.อย่ากลัวการรักษา…

Position: 704 (151 views)

take care child in covid.pdf
สวัสดีวันเปิดเทอม ใครงอแง ยกมือขึ้น
เปิดเทอมแบบ New normal วิถีชีวิตใหม่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นดูแลใจเด็กๆ ในช่วงโควิด-19ระบาดกันด้วยนะครับ
(1) ถามถึงสิ่งที่ลูกได้ยินมา ข่าวลือต่างๆและแก้ไขความเข้าใจผิด
(2) สื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย…

Position: 840 (135 views)

child emotion and action.pdf
เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด กันด้วยนะครับ

(1) เด็กก็เครียดได้ โดยมีพฤติกรรมแสดงอาการเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล แยกตัวไม่พูดจากับใคร
(2)…

Position: 802 (139 views)

hurt child covid-19.pdf
สมาชิกในครอบครัวมีความเครียดจากรายได้ลดลงหรือตกงานแต่ยังคงมีรายจ่าย ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ถูกชักจูง ล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงมาในสังคมออนไลน์

วัคซีนใจในครอบครัวต้านภัยโควิด-19 'พลังบวก พลังยืดหยุ่น พลังร่วมมือ'…

Position: 735 (146 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2