Browse Items (1 total)

  • Tags: ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

1647247603344.pdf
คลิปเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง TikTok ประกอบด้วย

-5วิธีสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
-วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความสิ้นหวังหรือไม่
-create kindess
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2