เลือกดูจากรายการ


160214646502-3.1.pdf

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19

การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ทำได้ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ จะช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส…

Position: 396 (13 views)

160214646502-2.1.pdf

แยกตัวที่บ้านอย่างไรให้มีความสุข

หากเราต้องอยู่บ้านหรือกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้…

Position: 392 (15 views)

รูปเล่ม 4สร้าง 2 ใช้ ปรับแก้ 20 พ.ค.63.pdf

คู่มือวิทยากร หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ในสถานการณ์ COVID-19)

คู่มือวิทยากรฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน…

Position: 392 (15 views)

43067213a25c42b889e07225f1e40c89.pdf

เรื่องยาในการรักษาโรคจิตเภท

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติทางความคิดและพฤติกรรม และมักพบอาการหลงผิด ประสาทหลอนร่วมด้วย…

Position: 390 (16 views)

แผ่นพับอยู่บ้านปลอดภัยเล่นอะไรกับลูกดี.pdf

อยู่บ้านปลอดภัย เล่นอะไรกับลูกดี

เมื่อเด็ก ๆ ออทิสติกต้องอยู่บ้านด้วยกันกับครอบครัวมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้…

Position: 371 (32 views)

แผ่นพับอยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไรไม่ให้เครียด.pdf

อยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไร ไม่ให้เครียด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้คนหลายคนเกิดความวิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน…

Position: 369 (34 views)

แผ่นพับเมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโรคโควิด-19 .pdf

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด 19

เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ…

Position: 368 (35 views)

แผ่นพับเด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ COVID-19 -แปลง.pdf

เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้าง ในสถานการณ์ของ COVID-19

หากในครอบครัวมีเด็กออทิสติก ผู้ปกครองควรพูดคุยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ รู้เรื่องที่จำเป็น โดยที่ไม่ทำให้เกิดความกังวลโดยใช่เหตุ…

Position: 375 (29 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X