เลือกดูจากรายการ


ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19.pdf

ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19

เมื่อทราบว่าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในพื้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นในจิตใจ…

Position: 432 (68 views)

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม.pdf

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม

การจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความร่วมมือของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง…

Position: 413 (77 views)

howTo_14day.pdf

How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ (ภาษามลายู)

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้…

Position: 445 (64 views)

How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ.pdf

How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้…

Position: 424 (73 views)

Book_Covid_Eng - for Web.pdf

Archives of Thai Mental Health during COVID-19 (December 2019 - December 2020)

Summary: The achievement of strategies and tactics for the COVID-19 situation has resulted from cooperation with among executives, interdisciplinary,…

Position: 288 (177 views)

Book_จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย Covid-19_for Web.pdf

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563)

สัมฤทธิผลที่เกิดจากยุทธศาสตร์ กลวิธี รูปแบบการดําเนินงานทั้งหลายในช่วงวิกฤต โควิด 19 นี้ มาจากความร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรสหวิชาชีพ บุคลากร…

Position: 108 (363 views)

7วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19 -Jawi.pdf

7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19 (ภาษามลายู)

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound…

Position: 494 (43 views)

7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19.pdf

7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound…

Position: 487 (47 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X