คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Type is exactly "E Book"

3.PNG
การเขียนใบสมัคร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารสมัครคัดเลือก เกณฑ์พิจารณาผลงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

Position: 635 (358 views)

คู่มือการเตรียมตัวมาพบแพทย์ที่คลินิกจิตเวชทั่วไป.pdf
คู่มือการเตรียมตัวพบแพทย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการและขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนพบแพทย์

Position: 366 (625 views)

1684.jpg
หนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่นการประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น แบบประเมินความเศร้า แนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า แนวทางการดูแลตาม one page แบบประเมิน

Position: 517 (434 views)

Capture...1.pdf
ความรู้ฉบับนี้ ดำเนินงานในเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยมีเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติที่ทำหน้าที่และสามารถใช้ชีวิตตนเองเหมือนคนทั่วๆ ไปในสังคม ลดอาการทางจิต เพื่อความสามารถทางสังคมและอาชีพ

Position: 1228 (122 views)

55.2564 เรื่องดีดี 18 ปี สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั.pdf
“เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE” ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และประชาชนทั่วไปในโอกาสครบรอบ 18 ปีTO BE NUMBER ONE…

Position: 1210 (184 views)

54.2564 เรื่องดีดี 18 ปี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงา.pdf
หนังสือ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความ ของผู้บริหาร ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONEทุกประเภท…

Position: 1181 (218 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2