คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (22 total)

  • Publisher is exactly "กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต"

คู่มือเจ้าหน้าที่Total19x26.pdf
คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต เรื่องการจัดการอารมณ์และความเครียดของประชาชน โดยใช้กระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ…

Position: 1290 (71 views)

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ เล่มนี้ เป็นคู่มือช่วยให้เราและคนรอบข้างสังเกตุ หรือหมั่นสำรวจความเข้มแข็งทางใจ ของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหาทางแก้ไขหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อไป

Position: 1352 (51 views)

Screenshot (128).png
สื่อเทคโนโลยีต้นแบบ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วยจิตเวช มีทั้งหมด 4 ตอน
EP.1 คุยกับเพื่อนเรื่องโรคซึมเศร้า
EP.2 พาเที่ยวสถาบันจิตเวชฯ
EP.3 เจอผู้ป่วยที่น่ากลัว ทำอย่างไรดี
EP.4 ถามจิตแพทย์ เรื่องกัญชา

Position: 1389 (44 views)

Capture325 (1).pdf
หลักสูตรการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนฉบับออนไลน์ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย คำอธิบายการใช้ self-learning และแบบทดสอบก่อนเรียน รวมถึงบทเรียนต่างๆ 4 บทเรียนของหลักสูตรการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน

Position: 1317 (60 views)

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย) (4).pdf
ปัญหาการฆ่าตัวตาย ป้องกันได้ see you tommorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย ดังนี้ ประสบปัญหาชีวิต ใช้สุรา ยาเสพติด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน มีประวัติคนในครอบครัวเคย/พยายาม ไม่พูดกับใครหรือพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่…

Position: 1312 (61 views)

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน) (1).pdf
วัคซีนใจในชุมชน (Community Mental Health Vaccines) เพื่อส่งเสริม พลังใจแก้ปัญหาหรือวิกฤต ด้วยหลัก4 สร้าง 2 ใช้

Position: 984 (331 views)

เนื้อหาวิทยุชุมชนหอกระจายเสียง.pdf
inforgraphic อึด ฮึด สู้ สร้างพลังใจ เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีคลายเครียดและเสริมพลังใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต เช่น การทำงาน วิกฤติโควิด ความสูญเสีย เป็นต้น

Position: 1255 (134 views)

นวัตกรรมปี65.pdf
ถอดรหัสนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565 เพื่อรวบรวมนวัตกรรมสุขภาพจิตที่เกิดจากพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์จากคนในชุมชน

Position: 1200 (256 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2