คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (36 total)

  • Creator is exactly "กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต"

parents advice for school.pdf
กลับสู่กิจวัตร กิจกรรมจัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียน
(การกิน การนอน การเรียนรู้)

เตรียมพร้อมรักษาสุขภาพอนามัยตนเองขณะไปโรงเรียน
(ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง)

ผู้ปกครองใช้เวลาพูดคุยสื่อสาร…

Position: 896 (349 views)

vaccine in family.pdf
กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Position: 1003 (327 views)

hurt child covid-19.pdf
สมาชิกในครอบครัวมีความเครียดจากรายได้ลดลงหรือตกงานแต่ยังคงมีรายจ่าย ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ถูกชักจูง ล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงมาในสังคมออนไลน์

วัคซีนใจในครอบครัวต้านภัยโควิด-19 'พลังบวก พลังยืดหยุ่น พลังร่วมมือ'…

Position: 974 (332 views)

98149455_1263787957124751_2407979504766025728_n.pdf
วัคซีนใจในบุคคล
มีความเข้มแข็งทางใจ(Resilience) โดยใช้หลักการของ "อึด ฮึด สู้"
วัคซีนใจในครอบครัว
'พลังบวก' 'พลังยืดหยุ่น' 'พลังร่วมมือ'

วัคซีนใจในชุมชน "4 สร้าง 2 ใช้
"
Safety-สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย

Calm-…

Position: 614 (432 views)

97803827_1262894673880746_5541726882472394752_n.pdf
หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเหนื่อยล้าเรื้อรัง รู้สึกเครียด ท้อแท้ หงุดหงิด วิตกกังวล เบื่อหน่ายซึมเศร้าโปรด'อย่าโทษตัวเอง' แต่ควร 'ดูแลตัวเอง' ด้วยการหาเวลาพัก หรือขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน…

Position: 1075 (310 views)

98884444_1262143333955880_1097042073120407552_n.pdf
ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้…

Position: 1094 (306 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2