7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 (ภาษามลายู)

Files

Dublin Core

Description

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น อินโฟกราฟิก (Infographic) แผ่นนี้ นำเสนอ 7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบภาษามลายู เมื่อจิตใจเข้มแข็ง ร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ให้หมั่นดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอๆ จะได้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12, “7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 (ภาษามลายู),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 21, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/499.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 451 (77 views)

X