คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การจัดการความเครียด : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

Dublin Core

Subject

Description

หากเกิดความเครียดขึ้น อาจส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเสียสมดุลได้ ลองมาประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST-5 ในคลิปวีดิโอนี้ พร้อมข้อปฏิบัติหากมีความเครียดอยู่ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 187 (470 views)