สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การอยู่ร่วมกับ ผู้ติดสุรา

Files

Dublin Core

Description

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง, “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน การอยู่ร่วมกับ ผู้ติดสุรา,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed May 6, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/342.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 295 (58 views)

X