เลือกดูจากรายการ


สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.pdf

สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

จากวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจจะส่งผลให้ใครหลาย ๆ คนท้อใจ หมดกำลังใจ ในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เจอ…

Position: 398 (87 views)

วัคซีนใจในชุมชนคลองเตย ล๊อค 1 2 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13.pdf

วัคซีนใจในชุมชนคลองเตย ล๊อค 1 2 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

คลิปวิดีโอนำเสนอ ความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนจนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองเตย ล๊อค 1-2-3 ในการใช้วัคซีนชุมชน…

Position: 388 (90 views)

มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน.pdf

มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือ รวมใจกันของหลายๆฝ่าย ในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ…

Position: 394 (88 views)

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ.pdf

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (ภาษามลายู)

หากเหนื่อยล้าจากการทำงาน ต้องรู้จักผ่อนคลายตนเองเสียบ้าง คลิปวีดิโอนี้ นำเสนอการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย ในรูปแบบภาษามลายู…

Position: 480 (50 views)

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ.pdf

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

หากเหนื่อยล้าจากการทำงาน ต้องรู้จักผ่อนคลายตนเองเสียบ้าง คลิปวีดิโอนี้ นำเสนอการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า…

Position: 454 (60 views)

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเช.pdf

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจทางโทรศัพท์อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19…

Position: 485 (48 views)

Version 7.pdf

ดูแลสุขภาพใจและคลายเครียดเบื้องต้น ช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

อินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอแบบประเมินสุขภาพใจและวิธีคลายเครียด 4 วิธี ได้แก่ 1. ทำสิ่งที่ชอบ 2. หายใจคลายเครียด 3. นวดคลายเครียด 4.…

Position: 462 (56 views)

ภูมิคุ้มกันทางใจ 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf

ภูมิคุ้มกันทางใจ 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิปวีดิโอนำเสนอการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ของบุคลากรสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่รัฐ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้…

Position: 485 (48 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X