เลือกดูจากรายการ


การจัดการความเครียด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3.pdf

การจัดการความเครียด : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

หากเกิดความเครียดขึ้น อาจส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเสียสมดุลได้ ลองมาประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน ST-5 ในคลิปวีดิโอนี้…

Position: 386 (20 views)

การสร้าง วัคซีนใจในชุมชน ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3.pdf

การสร้าง "วัคซีนใจในชุมชน" ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

สร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง…

Position: 388 (19 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X