คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หมดแรงจูงใจ..ทำอย่างไรดี

Dublin Core

Description

แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันที่ทาให้คนอยากทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทาง ในบริบทของการทางาน แรงจูงใจในการทางานก็หมายถึงแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคลทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

Source

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ; 2566

Date Available

20231016

Extent

A4 : 4 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 540 (635 views)