คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับประชาชน

Files

Dublin Core

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Relation

คู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติ

Format

Identifier

ISBN : 974-415-168-4

Coverage

คู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติ

Date Copyrighted

Date Modified

20-04-2020

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, “คู่มือการให้การปรึกษาสำหรับประชาชน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/155.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 44 (786 views)

X