คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท กรณีศึกษา

Dublin Core

Description

โรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง การดำเนินโรคจะเป็นเรื้อรังและรุนแรง ผู้ป่วยมีทั้งอาการหลงผิด หวาดระแวงและแยกตัว พยาบาลจิตเวชต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านความรู้ และทักษะในการให้การพยาบาล เพื่อช่วยให้การปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยอาการทางจิตทุเลา

Source

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Publisher

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Identifier


Coverage

กรุงเทพฯ, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Date Created

20230525

Extent

A4 : (3), 37 หน้า

Rights Holder

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1184 (99 views)