คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 (ภาษาไทย)

Dublin Core

Description

5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 (ภาษาไทย)

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

Date

Language

Date Created

2021-12-15

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 814 (298 views)