คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: ภาวะสมองเสื่อม

img_CBmHuvKAAKh1ShzECn1icdD3RwnO9E.pdf
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้ มักพบในผู้สูงวัยมีผลต่อความจำ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์และพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำรงชีวิต

Position: 1276 (135 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2