คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (40 total)

  • Tags: คลิปเสียง

92201494_1228558797314334_1240486915585605632_n (1).pdf
หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
.
.
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างอยู่บ้าน 14 วันเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกจิตพื้นฐานจะอยู่ในกิจกรรมประจำวันในระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 8 วัน

Position: 525 (421 views)

1638860953905.pdf
Spot sound คลิปเสียงให้ความรู้ "10 สัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตาย"(ภาษาอีสาน)

Position: 545 (406 views)

90941785_1216686605168220_481359198433574912_n11.pdf
คลิปเสียงเรื่อง 5 ข้อ ดูแลใจไม่ให้หมดไฟในการทำงาน

Position: 890 (285 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2