คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-05-21"

97803827_1262894673880746_5541726882472394752_n.pdf
หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเหนื่อยล้าเรื้อรัง รู้สึกเครียด ท้อแท้ หงุดหงิด วิตกกังวล เบื่อหน่ายซึมเศร้าโปรด'อย่าโทษตัวเอง' แต่ควร 'ดูแลตัวเอง' ด้วยการหาเวลาพัก หรือขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน…

Position: 883 (161 views)

messageImage_1635494397523.pdf
หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทำกิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด19

Position: 722 (184 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2